Kitab haqqında

  Sərlövhə: Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları
  Müəllif: Dolxanov A.B.
  ISBN:
  Kateqoriya: Dərsliklər
  Faylın həcmi: 2.41 MB
  Bu kitab 65266 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları