Kitab haqqında

  Sərlövhə: Təravih namazı rükətlərinin sayı
  Müəllif: Samir Firdovsioğlu
  ISBN:
  Kateqoriya: Elmi-populyar ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 2.34 MB
  Bu kitab 731 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Təravih namazı rükətlərinin sayı