Kitab haqqında

    Sərlövhə: Təravih namazı rükətlərinin sayı
    Müəllif: Samir Firdovsioğlu
    ISBN:
    Kateqoriya: Elmi-populyar ədəbiyyat
    Faylın həcmi: 2.34 MB
    Bu kitab 615 dəfə oxunub.
    OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

    QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
    Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
    Təravih namazı rükətlərinin sayı