Kitab haqqında

  Sərlövhə: Мезозойские отложения Азербайджана и перспективы их нефтегазоносности
  Müəllif: А.А.Али-заде, Г.А.Ахмедов, М.М.Зейналов, Н.Т.Ахвердиев, М.А.Рзаев
  ISBN:
  Kateqoriya: Elmi-texniki ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 33.48 MB
  Bu kitab 483 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Мезозойские отложения Азербайджана и перспективы их нефтегазоносности