Kitab haqqında

  Sərlövhə: Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış.Müqayisəli təhlil. I kitab
  Müəllif: Xəyyam Mehdiyev
  ISBN: 9789952803242
  Kateqoriya: İqtisadi ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 1.46 MB
  Bu kitab 117 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış.Müqayisəli təhlil. I kitab