Kitab haqqında

  Sərlövhə: Политика Гейдара Алиева. Толерантность, выступления, речи, встречи, поздравления.
  Müəllif:
  ISBN: 9789952508475
  Kateqoriya: Siyasi və hüquq ədəbiyyatı
  Faylın həcmi: 16.68 MB
  Bu kitab 5 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Политика Гейдара Алиева. Толерантность, выступления, речи, встречи, поздравления.