Kitab haqqında

  Sərlövhə: Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair
  Müəllif:
  ISBN:
  Kateqoriya: Siyasi və hüquq ədəbiyyatı
  Faylın həcmi: 5.4 MB
  Bu kitab 37 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair