Kitab haqqında

  Sərlövhə: Особенности современной узбекской и азербайджанской поэзии
  Müəllif:
  ISBN: 9789943444782
  Kateqoriya: Elmi-populyar ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 1.47 MB
  Bu kitab 9 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Особенности современной узбекской и азербайджанской поэзии