Kitab haqqında

  Sərlövhə: Национальные и общечеловеческие идеи в современной Азербайджанской литературе
  Müəllif: Аида Фейзуллаева
  ISBN: 9789952814255
  Kateqoriya: Elmi-populyar ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 1.67 MB
  Bu kitab 11 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Национальные и общечеловеческие идеи в современной Азербайджанской литературе