Kitab haqqında

  Sərlövhə: Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı
  Müəllif: Həbibə Soltanova
  ISBN:
  Kateqoriya: Mədəniyyət və turizmə aid ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 16.39 MB
  Bu kitab 2 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı