Kitab haqqında

  Sərlövhə: Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü. Təhlili xronika. 1987-2011
  Müəllif: Elçin Əhmədov
  ISBN: 9789952452389
  Kateqoriya: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 26.17 MB
  Bu kitab 40 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü. Təhlili xronika. 1987-2011