Kitab haqqında

  Sərlövhə: Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане
  Müəllif: Хаджар Вердиева
  ISBN: 9789952290903
  Kateqoriya: Tarix
  Faylın həcmi: 12.49 MB
  Bu kitab 39 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане