Kitab haqqında

  Sərlövhə: Г.М.Алексеев
  Müəllif: От Майендорфа до Астаны. Принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта
  ISBN: 9785990234239
  Kateqoriya: Siyasi və hüquq ədəbiyyatı
  Faylın həcmi: 3.39 MB
  Bu kitab 486 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Г.М.Алексеев