Kitab haqqında

  Sərlövhə: Azərbaycan 2020. Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları
  Müəllif: İsa Əliyev, Yaşar Məmmədov
  ISBN:
  Kateqoriya: İqtisadi ədəbiyyat
  Faylın həcmi: 0.63 MB
  Bu kitab 417 dəfə oxunub.
  OXUMAQ KÖÇÜRMƏK

  QR-kod (quick response) -- müxtəlif məlumatları (adreslər, nömrələr, linklər və s.) kodlaşdıran yeni bir ştrix-koddur. Bu kod məlumatların kompakt şəkildə kodlaşdırılması üçün istifadə olunur və xüsusi scaner qurğuları vasitəsi ilə tez bir şəkildə əldə edilir.
  Müassir telefonlarda da bu kodları oxuya biləcək scaner proqramları mövcuddur və həmin proqramlarla kodu scan edib müvafiq informasiyani əldə etmək mümkündür.
  Azərbaycan 2020. Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları